Menyelenggarakan festival “Tilawah Majlisi” provinsi Hamadan di Malayer

Menyelenggarakan festival "Tilawah Majlisi" provinsi Hamadan di Malayer