Jihad Islam Palestina memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan militer

Jihad Islam Palestina memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan militer ke Jenin