Haji Mahmoud Shahbazi: Pak Hamedani! Saya memerintahkan Anda untuk menjadi

Haji Mahmoud Shahbazi: Pak Hamedani!  Saya memerintahkan Anda untuk menjadi komandan kami